4,900
     
4 months 4 weeks
เมื่อกี้ขับรถอยู่ ก็มีรถคันนึงบีบแตรดังมาก แล้วชูมือออกจากรถ เหมือนให้อวัยวะบางอย่าง เราด้วยความแมนก็รีบขับรถหนีเลย… t.co/7ZyhTHY10E