4,462
     
3 weeks 6 days
กู๋เมธต้องเคยเจอเรื่องที่รุนแรงต่อจิตใจโคตรๆ ถึงเปลี่ยนจากคนขยัน เป็นลูกรักของอากง กลายไปคนขี้เมา ไม่ทำการทำงาน… t.co/3S2D4DMlrI