5,236
     
5 months 2 days
จนรู้ตัวคนร้ายแล้ว ก๋วยเตี๋ยวของพี่ยังไม่โผล่ออกมาเลย ถ้าก๋วยเตี๋ยวมีบทบาทแค่ห้ามอาม่าไม่ให้อมข้าว นี่จะงอนคนเขียนบ… t.co/1h4TalFXz9