5,777
     
5 months 5 days
พี่ช่างบอกว่าไม่มีใครได้เห็นข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ เพราะเราเคารพ privacy ของลูกค้า แต่พี่ช่างรู้ว่าไฟล์นั้นคือกล้องวงจร… t.co/DwS80UwaCs