10,142
     
2 months 4 weeks
ไม่ต้องทนรู้สึกโอเคกับทุกอย่างก็ได้นะ แค่เข้าใจว่าคนไม่โอเคก็มี วันที่มันไม่โอเคก็มี เดี๋ยวทั้งหมดก็ผ่านไปอยู่ดีนะ