11,054
     
6 months 1 day
คอนโดใหม่กลางซอยสาทร 12 ของไรมอนแลนด์อีกอัน คือเป็นการออกแบบเพื่อให้ตึกเทียบเคียงกับตึกมหานครใกล้ๆ แล้วออกมาเท่มาก… t.co/VMWMuapzCA