4,834
     
1 month 3 days
Q: ภาษาไทยที่เตรียมให้แฟนๆ จุนเน่ : ชอบองค์บากครับ ฉากช้างในตำนาน อยากพูดแบบออริจินอล (ฝึกพูดสดๆ) "ช้างกูอยู่ไหน"… t.co/VYadiGJM8P