17,451
     
3 months 1 day
ไปเจอเว็บชุดแต่งงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงดิสนีย์ ชอบมากกกก ชอบที่เอาแค่กิมมิก คู่สีของเจ้าหญิงแต่ละคนมา ไม่… t.co/855BIUoBYQ