6,571
     
1 month 20 hours
พึ่งดู The Proposal ใน #Netflix คือชอบมาก แนวโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่องประมาณว่า นางเอกวีซ่าหมดจะถูกส่งกลับแคนาดาเลยขอ… t.co/iHRtta8OY5