22,061
     
1 month 2 days
ตอนแบมแบมมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้กับชูใจ ผมก็จะมีเซ็ตรูปที่แอบๆเก็บไว้เอง ช่วงนี้มีเหตุให้คุยกันเรื่องน้องเลยไปรื้อๆรูปม… t.co/mYyNCNylrw