33,772
     
5 months 3 days
พอเก็บเงินถึงจุดนึง เก็บจนมากพอที่จะซื้อของที่เราตั้งเป้าไว้ได้แล้ว จู่ๆก็เสียดายเงินก้อนนี้ขึ้นมาอย่างหาสาเหตุไม่ไ… t.co/f8V6oWddzl