6,890
     
4 weeks 1 day
และแล้ว ผล.ทบ. คนใหม่ก็ออกมาบอกว่าไม่ยืนยันว่าจะไม่มีปฏิวัติอีก... คือประเทศนี้จะต้องวนลูปความอุบาทว์แบบนี้ไปอีกนา… t.co/oYztRjwb9S