6,890
     
3 months 3 days
และแล้ว ผล.ทบ. คนใหม่ก็ออกมาบอกว่าไม่ยืนยันว่าจะไม่มีปฏิวัติอีก... คือประเทศนี้จะต้องวนลูปความอุบาทว์แบบนี้ไปอีกนา… t.co/oYztRjwb9S