4,915
     
1 month 3 days
ฝรั่ง แอปเปิ้ล บลูเบอรี่ สตรอว์เบอรี่ กีวี่ แคนตาลูป แก้วมังกร มะเฟือง จริงๆผลไม้หวานก็ทานได้ค่ะ ยังไงน้ำตาลจากผลไ… t.co/ZnJtqYgpUm