6,127
     
1 month 5 days
ในขณะที่เราเบื่องานและอยากไปเที่ยว ก็อยากรู้เหมือนกันนะ ว่าคนที่การไปเที่ยวของเขาคือการทำงาน เช่นไกด์นำเที่ยว คนเขี… t.co/YHzyoiwYgw