7,320
     
5 months 5 days
มาค่ะเกาหลีเริ่มหนาวกันแล้ว SPAO เกาหลี ก็ไม่พลาดส่งเสื้อแขนยาวลาย "We bare bears"มาล่อเงินในกระเป๋าของเรา ตัวเป็นข… t.co/zh5eBMOmTN