12,241
     
1 month 4 days
ไม่เคยเสียดายคนที่ออกจากชีวิตไปเลย เพราะถ้าเราเข้าใจกัน เราคงจะต่างพยายามหาทางอยู่ในชีวิตของกันและกันให้ได้อยู่ดี ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร