12,241
     
5 months 5 days
ไม่เคยเสียดายคนที่ออกจากชีวิตไปเลย เพราะถ้าเราเข้าใจกัน เราคงจะต่างพยายามหาทางอยู่ในชีวิตของกันและกันให้ได้อยู่ดี ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร