4,969
     
1 month 3 days
ขอต้อนรับสู่คาเฟ่ 2 ชั้น ของคนรักชาเขียวในกรุงเทพ Chaho Cafe | สีลม สัมผัสชาเขียวเจ้าดัง ในรูปแบบมากกว่าเดิม เมนูพิ… t.co/NGSHlHhE82