33,209
     
1 month 4 days
เราเชื่อจริงๆ ว่าพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราด้วย คนที่มาจากครอบครัวอบอุ่น มีความรักจากครอบค… t.co/eBBcKiRlnW