33,209
     
3 months 3 days
เราเชื่อจริงๆ ว่าพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราด้วย คนที่มาจากครอบครัวอบอุ่น มีความรักจากครอบค… t.co/eBBcKiRlnW