14,685
     
3 months 4 days
เมืองพัฒนาแล้วมีแต่ลดพื้นที่ถนน และเพิ่มพื้นที่ทางเท้า แต่เชียงใหม่กำลังจะเอาพื้นที่ทางเท้าใหญ่ๆออก แล้วมาแทนที่ด้ว… t.co/XHglGtDY4F