4,754
     
6 months 3 days
เพื่อนบางคนเลิกรู้จักไปก็ได้ ไม่จำเป็นที่ต้องเสียใจเสียดายอะไร ไม่จำเป็นต้องคบเพื่อนที่เรารู้สึกไม่โอเคร