4,746
     
3 months 2 days
ช่วงนี่เล่น Social Media น้อยลงแบบรู้สึกได้ เฟซบุ๊กกับ ig นี่แทบไม่ได้เข้าดูไปเลย ไม่ใช่เพราะมัน toxic อะไรเรานะ แ… t.co/EBNOhSrqMj