9,062
     
3 months 6 days
สิ่งที่ไม่สมจริงสำหรับ #เลือดข้นคนจาง ก็คือโบกแท็กซี่ไปคันแรกเลยทุกครั้ง ถ้าจะให้สมจริง สงสัยต้องยืดอีกหลายอีพี55