5,237
     
1 month 5 days
ขึ้นแท็กซี่โดนแท็กซี่ดุ ว่าไม่ใส่เสื้อเหลืองเหรอครับ วันนี้เขาใส่กัน เลยบอกว่า อ้อ เหรอคะ ไม่ดูทีวีเลยไม่รู้เลย