14,832
     
1 month 6 days
พูดเรื่องซื้อสังคมให้ลูกนี่เราเชื่อนะว่ามันมีประโยชน์ ถึงจะวัดผลไม่ได้และผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้เกิดกับทุกคน สุดท้ายมัน… t.co/YoFpGEbWlT