5,286
     
1 month 6 days
มันไม่ง่ายเลยนะคะ ที่ทุกๆเช้าเราต้องตื่นมาเจอคนในกระจก แล้วต้องพยายามสร้างอีกคนให้สวยงาม ทับซ้อนลงบนหน้าคนในกระจก… t.co/2nBOnmDZiR