1,141
     
2 months 2 days
การที่อยู่ๆก็เดินเจอพี่ย้งในซอยบ้านตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนี่เป็นอะไรที่ปรากฎการณ์มากครับ / คือไม่เจอพี่ย้งมานานมาก… t.co/GU83IdrpQF