7,721
     
7 months 2 weeks
การถ่ายรูปร้องไห้ลงโซเชี่ยลเป็นศาสตร์ขั้นสูง ผู้ที่ร้องมักต้องเบรกน้ำตาให้เอ่อบริเวณขอบล่างของดวงตา จากนั้นหยิบมือ… t.co/PFLyNSJQ8u