10,672
     
1 week 3 days
ต่อให้น้องถักเปียคนนั้น ถูกเยียวยาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน เด็กทุกคนที่เกี่ยวข้องรับโทษไปจนเสร็จสิ้นขั้นตอนที่มันคว… t.co/MzlPgPrI2o