793
     
8 months 1 week
ถ้าคุณใช้เน็ตเจ้าอื่น คุณจะอยู่ที่ EP8 แต่ถ้าคุณใช้เน็ตทรูดูเลือดข้นคนจาง ตอนนี้คุณจะรู้แล้วว่าใครฆ่าประเสริฐ #เน็ตแรงที่แท้ทรู