2,431
     
2 months 4 days
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เหมือนล้มเหลวในการใช้ชีวิต เราเรียนอะไรมาเยอะ อ่านหนังสือเยอ… t.co/AwMeFQOIeK