2,431
     
4 months 1 week
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เหมือนล้มเหลวในการใช้ชีวิต เราเรียนอะไรมาเยอะ อ่านหนังสือเยอ… t.co/AwMeFQOIeK