614
     
2 months 5 days
จริงๆนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้น้อยลงอย่างที่คิดนะ แต่มันเป็นช่วงสิ้นสุดวันหยุดยาววันชาติจีนพอดีเลยไม่มีใครบินมา