10,193
     
1 week 4 days
พอโตขึ้น อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ คาดหวังอะไรกับใจคน ขนาดละคร หรือการ์ตูนในวัยเด็กที่เราเคยสนุกนักหนา ดูกี่สิบค… t.co/9qjm1yTlHT