1,555
     
1 week 3 days
นึกเรื่องร้ายๆในชีวิตจริงไม่ออกเลยค่ะ แต่ในทวิตมีเป็นร้อยเรื่องเลย เรียกว่าเก่งแต่ในเน็ตก็ได้ #เผยความร้ายในตัวคุณ