1,557
     
8 months 1 week
นึกเรื่องร้ายๆในชีวิตจริงไม่ออกเลยค่ะ แต่ในทวิตมีเป็นร้อยเรื่องเลย เรียกว่าเก่งแต่ในเน็ตก็ได้ #เผยความร้ายในตัวคุณ