9,130
     
2 months 5 days
อยากรู้ว่ามีใครขี้เกียจล้างจานแล้วทิ้งไว้หลายวันจนคิดว่าจะไม่ล้างแล้วเลยทิ้งลงถังขยะไปหมดแบบนี้มั๊ย