9,130
     
4 months 1 week
อยากรู้ว่ามีใครขี้เกียจล้างจานแล้วทิ้งไว้หลายวันจนคิดว่าจะไม่ล้างแล้วเลยทิ้งลงถังขยะไปหมดแบบนี้มั๊ย