13,376
     
5 months 1 week
อยากให้พ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกชีวิตของเขาเองบ้าง ลองเอาความหวังดีของเรากับความฝันของเขามากองรวมกันแล้วช่วยกัน… t.co/kBTv1f8iU7