13,360
     
1 week 4 days
อยากให้พ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกชีวิตของเขาเองบ้าง ลองเอาความหวังดีของเรากับความฝันของเขามากองรวมกันแล้วช่วยกัน… t.co/kBTv1f8iU7