4,721
     
5 months 2 weeks
ทางฟิสิกส์ พลังความเย็นไม่มีจริง มีแต่พลังความร้อนที่ย้ายที่ไปมา (นึกถึงตู้เย็น จริงๆมันคือตู้ร้อนน้อย ความร้อนถู… t.co/F7E8BGCySd