4,721
     
3 months 1 week
ทางฟิสิกส์ พลังความเย็นไม่มีจริง มีแต่พลังความร้อนที่ย้ายที่ไปมา (นึกถึงตู้เย็น จริงๆมันคือตู้ร้อนน้อย ความร้อนถู… t.co/F7E8BGCySd