636
     
8 months 1 week
เสียใจในความขี้ลืม ตื่นมาจะทำงานใช้คอม นึกขึ้นได้ ลืมไว้บนเครื่อง บินที่บินจาก LAมาNYC ผ่านมาละ3วัน แง่ๆๆๆๆๆ เสียใจ… t.co/UVjEOiynOk