7,222
     
2 weeks 1 hour
ยุคนี้เด็ก ๆ โชคดีมากนะ มีสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่ดีมากมาย ที่สำคัญ ฟรี! ใช้ให้เป็นจะเก่งขึ้นมาก