7,217
     
7 months 2 weeks
ยุคนี้เด็ก ๆ โชคดีมากนะ มีสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่ดีมากมาย ที่สำคัญ ฟรี! ใช้ให้เป็นจะเก่งขึ้นมาก