4,357
     
5 months 2 weeks
ทุกอาชีพก็หาเลี้ยงปากท้อง เลี้ยงพ่อแม่ เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้น แต่เอาเป็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โง่เหมือนกัน ที่จ… t.co/fdjFjJmuyt