5,232
     
1 week 5 days
เมื่อกี๊อ่านข่าวเก่าน่ากลัวมากและน่าสงสารมากเช่นกัน ข่าวปี 2528 เด็กวัยขวบกว่าๆคลานตกลงไปในรูเสาเข็มลึก 24 เมตร แต่… t.co/ObNzt1JXvZ