2,562
     
2 months 4 days
พ่อเคยบอกว่า.. "เราอาจมองว่า เป้าหมายสำคัญที่สุด แต่อย่าลืมว่า ประสบการณ์ระหว่างทาง มีค่าพอกัน อย่าห่วงเป้าหม… t.co/pER8PF22qY