4,667
     
6 months 1 week
เวลาจะช่วยคัดกรองคนที่รักเราจิงๆ รักให้ถูกคน รักคนที่รักเรา คนที่หวังดีกับเรา ถ้าเรารักเค้าหรือให้ได้มากกว่าก็ให้เค้าไปเลยเยอะๆ