4,667
     
3 months 2 weeks
เวลาจะช่วยคัดกรองคนที่รักเราจิงๆ รักให้ถูกคน รักคนที่รักเรา คนที่หวังดีกับเรา ถ้าเรารักเค้าหรือให้ได้มากกว่าก็ให้เค้าไปเลยเยอะๆ