24,391
     
2 weeks 1 day
ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ ผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ ทุกคนไม่ชอบคนงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ