24,388
     
2 months 1 week
ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ ผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ ทุกคนไม่ชอบคนงี่เง่าค่ะ อ๋อค่ะ