3,088
     
8 months 1 week
ไม่มีปัญหากับการกินข้าวที่ร้านคนเดียวค่ะ เว้นเสียแต่ที่ร้านวันนั้นโต๊ะเต็ม แล้วเราต้องไปนั่งรวมกับใครก็ไม่รู้ แล้ว… t.co/Y8lmOq6Qqa