5,182
     
5 months 2 weeks
ณ ร้านนวด พนักงาน: นวดตรงไหนดีคะ? ไหล่ คอ เท้า หลัง ลูกค้า: นวดที่หลังครับ พนักงาน: โอเค งั้นเชิญลูกค้าท่านต่อไปเลยค่ะ ลูกค้า: ...