3,423
     
2 weeks 20 hours
อีคนๆนั้น อีคนที่เคยทำให้เธอรัก และทำให้เธอรู้สึกแย่จนวินาทีนี้ สักวัน แล้วสักวัน มันจะไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตเธออีกเลย รอวันนั้นนะคะคนดี