5,676
     
5 months 2 weeks
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา SM เพิ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของค่ายนักแสดง KeyEast และบริษัทโปรดักชั่น FNC Add Culture ล่า… t.co/fjzWwfqJce