4,725
     
5 months 2 weeks
พอโตขึ้น มันก็ไม่ได้อยากจะดัดจริตเรื่องมากในเรื่องของความรักอะไรหรอกนะคะ แต่แค่พออายุมากขึ้น ประสบการณ์มันก็มากขึ้น… t.co/ORy6bArgb9