38,364
     
2 weeks 4 days
ถ้าเราตั้งกล้องถ่ายรูปให้ถ่ายพระอาทิตย์เวลาเดิมทุกวัน สมมุติ 7:45 ตอนเช้าของทุกๆวัน พอครบ 1 ปี แล้วเอารูปทั้งหมดมา… t.co/m9d5k3Xzxi