38,370
     
7 months 2 weeks
ถ้าเราตั้งกล้องถ่ายรูปให้ถ่ายพระอาทิตย์เวลาเดิมทุกวัน สมมุติ 7:45 ตอนเช้าของทุกๆวัน พอครบ 1 ปี แล้วเอารูปทั้งหมดมา… t.co/m9d5k3Xzxi