13,216
     
5 months 3 weeks
สุดท้ายแล้วก็ต้องทำใจให้ได้ว่าใครจะเคยทำแย่ๆ กับเราแล้วผลกรรมจะตามเขาทันหรือไม่ทันก็เรื่องของเขา เรื่องของเราคือเรา… t.co/5HiZto0915